Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

2018 г.
  Вх. номер                                            Име, презиме фамилия                                          Длъжност                                                     
1/27.04.2018г. Татяна Неделчева старши експерт  
2/02.05.2018г. Никола  Цоцев началник на отдел   
3/08.05. 2018г.
4/18.05.2018г. Теменужка  Дъбова старши инспектор   
5/28.05.2018г. Кирчо  Кирев директор     
6/05.06.2018г. 
7/18.06.2018г. Искра  Бичева инспектор  
8/18.06.2018г. Николай  Кръстев инспектор   
9/25.06.2018г. Галя  Георгиева помощник-инспектор   
10/25.06.2018г.
11/25.06.2018г.
12/25.06.2018г.
13/26.06.2018г.
14/02.07.2018г. Айлин  Мехмед старши инспектор  
15/02.07.2018г.
16/02.07.2018г.
17/02.07.2018г. Ивелина  Димитрова старши инспектор
18/04.07.2018г.
19/09.07.2018г. Владимир  Вутов старши юрисконсулт
20/09.07.2018г. Диана Едрева помощник-инспектор 
21/09.07.2018г.
22/09.07.2018г. Гергана  Борисова помощник-инспектор
23/23.07.2018г. Атанас  Пейчинов инспектор
24/23.07.2018г.
25/23.07.2018г. Галин  Николов юрисконсулт
26/01.08.2018г. Румен  Манев инспектор
27/10.08.2018г.
28/13.08.2018г.
29/21.08.2018г. Здравка  Първанова инспектор
30/03.09.2018г. Денчо  Денев инспектор
30А/03.09.2018г.
30Б/03.09.2018г. Ралица  Иванова инспектор
31/03.09.2018г. Габриела  Георгиева помощник-инспектор
32/17.09.2018г. Радослава  Колева помощник-инспектор
33/25.09.2018г. Силвена  Сиромахова помощник-инспектор
34/01.10.2018г. Али  Салиф инспектор
35/01.10.2018г. Валентина  Бибева младши експерт
36/01.10.2018г. Луиза Габрова старши инспектор
37/08.10.2018г. Ивета  Николова помощник-инспектор
38/08.10.2018г. Валентина  Стоянова главен инспектор
39/08.10.2018г. Венелин  Панев началник на отдел
40/10.10.2018г. Васил  Василев помощник-инспектор
41/15.10.2018г. Диляна  Цекова главен експерт
42/29.10.2018г. Жулиета  Цанкова главен инспектор
43/29.10.2018г.
44/01.11.2018г. Биляна Йорданова помощник-инспектор
45/07.11.2018г. Мариана  Димитрова инспектор
46/12.11.2018г. Кристина  Делиева помощник-инспектор
47/04.12.2018г. Мариета  Иванова помощник-инспектор
48/04.12.2018г. Юлиян Илиев помощник-инспектор
49/10.12.2018г. Борислав  Хранов инспектор
50/10.12.2018г.
51/11.12.2018г. Александър Мишев помощник-инспектор
2019 г.
1/02.01.2019г.
2/02.01.2019г. Димитрина  Раева главен специалист
3/02.01.2019г. Ерика  Белоречка-Каменова технически сътрудник  
4/02.01.2019г. Жулиета  Цанкова инспектор   
5/02.01.2019г.
6/02.01.2019г.
7/02.01.2019г. Радослава Сиракова главен експерт  
8/02.01.2019г. Сотир  Лазаров главен инспектор  
9/02.01.2019г. Теодора  Гиздова помощник-инспектор  
10/03.01.2019г. Нели  Куцарова главен специалист
11/10.01.2019г. Владислав  Анков помощник-инспектор
12/14.01.2019г. Галин  Василев главен инспектор
13/23.01.2019г. Анастасия  Кирякова помощник-инспектор
14/01.02.2019г. Кина  Стефанова старши инспектор
15/01.02.2019г. Елис  Иса младши експерт
16/04.02.2019г. Маргарита Георгиева младши експерт
17/04.02.2019г. Калина  Черкезова инспектор
18/04.02.2019г. Ивелин  Георгиев инспектор
19/06.02.2019г. Ивайло  Иванов старши юрисконсулт
20/06.02.2019г. Софка Иванова инспектор
21/06.02.2019г.
22/08.02.2019г. Милко  Милев главен специалист
23/11.02.2019г. Севинч  Мустафова младши експерт
24/11.02.2019г. Цветан  Николов младши експерт
25/11.02.2019г. Наталия  Конова младши експерт
26/11.02.2019г. Юлкер Селимова младши експерт
27/12.02.2019г. Павлина Николова старши инспектор
28/13.02.2019г. Силвена Станчева старши юрисконсулт )
29/14.02.2019г. Мехмедемин  Мехмедемин младши експерт
30/14.02.2019г. Веселина  Тракова младши експерт
31/18.02.2019г. Ренета  Петрова младши експерт
32/18.02.2019г. Даниела  Кабаджова младши експерт
33/18.02.2019г. Лемис  Белки младши експерт
34/18.02.2019г. Петя  Вълчева младши експерт
35/22.02.2019г. Гергана  Пенева помощник-инспектор
36/25.02.2019г. Димитър  Маджаров  юрисконсулт
37/01.03.2019г. Пламена  Иванова старши инспектор
38/01.03.2019г. Елина  Борисова главен експерт
39/11.03.2019г. Габриела  Драганова помощник-инспектор
40/12.03.2019г. Митко  Лазаров помощник-инспектор
41/18.03.2019г. Ана  Благоева инспектор
42/18.03.2019г. Елка  Георгиева инспектор
43/18.03.2019г. Петър  Петров главен инспектор
44/18.03.2019г. Станислава  Веселинова помощник-инспектор
45/18.03.2019г. Валентин  Вангелов старши инспектор
46/20.03.2019г. Петя  Николова помощник-инспектор
47/20.03.2019г. Татяна  Георгиева помощник-инспектор
48/27.03.2019г. Богомил  Николов старши юрисконсулт
49/01.04.2019г. Георги  Петров старши инспектор
50/01.04.2019г. Цветелия  Петрова главен експерт
51/15.04.2019г. Светослав  Марков инспектор
52/07.05.2019г. Росица  Узунова инспектор
53/07.05.2019г. Десислава  Смърданска инспектор
54/13.05.2019г. Никола  Ватахски инспектор
55/13.05.2019г. Камелия  Стоянова юрисконсулт
56/14.05.2019г. Валентина  Калисторска главен инспектор
57/20.05.2019г. Сара Йосифовска  инспектор
58/20.05.2019г. Светлозар  Панайотов инспектор
59/20.05.2019г. Даниела Радулова помощник-инспектор
60/21.05.2019г. Панайот  Панайотов главен инспектор
61/27.05.2019г. Димитър  Тюфекчиев инспектор
62/27.05.2019г. Галин  Василев инспектор
63/03.06.2019г. Димитринка  Янева инспектор
64/11.06.2019г. Гергана  Стефанова помощник-инспектор
65/12.06.2019г. Павел  Енилов главен инспектор
66/17.06.2019г. Стефко  Стефанов старши инспектор
67/17.06.2019г. Евгени  Дилов главен инспектор
68/17.06.2019г. Валентин  Киков главен специалист
69/17.06.2019г. Мартина  Миланова помощник-инспектор
70/17.06.2019г. Елияна  Христова помощник-инспектор
71/01.07.2019г. Мария-Луиза Янчева старши инспектор
72/01.07.2019г. Милена Димитрова инспектор
73/01.07.2019г. Мария Асенова помощник -инспектор
74/15.07.2019г. Ваня Павлова инспектор
75/15.07.2019г. Радослава Тодорина старши юрисконсулт
76/15.07.2019г. Цанко Тодоров испектор
77/24.07.2019г. Теодора Божичкова помощник-инспектор
78/01.08.2019г. Аксиния Кънчева инспектор
79/01.08.2019г. Атанася Ковачева инспектор
80/12.08.2019г. Александър Димитров помощник - инспектор
81/14.08.2019г. Димитрина Раева главен инспектор
82/19.08.2019г. Васил Василев старши инспектор
83/26.08.2019г. Георги Виденов помощник - инспектор
84/02.09.2019г. Нели Дойнова помощник-инспектор
85/10.09.2019г. Петя Цанова помощник-инспектор
86/30.09.2019г. Гюнейт Салиев инспектор