Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
491/20.05.2020 Галена Стефанова Стефанова               Помощник-инспектор       pdf.gif5b68490c98a43.pdf (794.83 KB)