• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Контакти

Контакти

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ

Въпроси относно попълването и подаването на декларацията(уведомлението) може да задавате на електронна поща 

deklaracia@gli.government.bg и на

       тел. 0700 17 670,

              02/ 8101 759,

              02/ 8101 724.

Технически въпроси относно използването на софтуера за попълване на декларацията(уведомлението) може да задавате на електронна  поща zbut@digitech.bg и на тел. 02/974 01 47.

Справки за подадени декларации(уведомления) може да направите в 

Публичния регистър на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ,

както и на телефоните на Дирекции "Инспекция по труда" в страната.

Централно управление

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Адрес:

бул. "Дондуков" № 3
София 1000

Изпълнителен директор: 

факс: 02/987 47 17
e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Главен секретар: 

факс: 02/8101 797
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg

"Връзки с обществеността"

Дина Христова,
телефон: 02/988 51 72
e-mail: dina.hristova@gli.government.bg

Деловодство

телефон: 02/8101 748, 02/8101 753
e-mail: delovodstvo@gli.government.bg

Дирекции "Инспекция по труда"

Информацията за контакт с конкретна дирекция можете да видите, като я изберете на картата в дясно.

Повече информация от дирекциите можете да видите тук

Ако желаете да подадете сигнал за нарушение, моля използвайте: Формуляра за подаване на сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСл.