Специален регистър на колективните трудови договори • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Публични регистри

Специален регистър на колективните трудови договори

Специален регистър на колективните трудови договори

pdf.gifСписък на регистрираните в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво през 2017 г.

pdf.gifСписък на регистрираните в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво през 2016 г.

pdf.gifСписък на регистрираните в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво през 2015 г.

pdf.gifСписък на регистрираните в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво през 2014 г. 

/Съгласно чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда, когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.

Разпрострени браншови КТД - действащи

Разпрострени браншови КТД - архив