Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Публични регистри

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ


Публичният регистър на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ е достъпен от следния адрес:


Публичен регистър на подадените декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ