Конкурси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси

Обяви за конкурси

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността „инспектор“ - две щатни бройки в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, в Дирекция “Инспекция по труда Софийска област ” със седалище София

Начална дата: 02.04.20

ЗАПОВЕД № З-0270 София, 17.03.2020г. На основание чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед...

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността старши инспектор в дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Начална дата: 02.04.20

ЗАПОВЕД № З - 0264 София, 17.03.2020г. На основание чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед...

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността “инспектор” в отдел „Условия на труд“, в дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Начална дата: 02.04.20

ЗАПОВЕД № З-0269 София, 17.03.2020г. На основание чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед...

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността старши инспектор в дирекция "Инспекция по труда" със седалище Кърджали

Начална дата: 02.04.20

ЗАПОВЕД № З-0267 София, 17.03.2020г. На основание чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед...

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността инспектор в дирекция "Инспекция по труда" със седалище Бургас

Начална дата: 20.03.20

ЗАПОВЕД № З-0268 София, 17.03.2020 г. На основание чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед...
  << <123 > >>