Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 26.06.14

Крайна дата: 11.08.14

Начало: 26.06.2014 г. Краен срок за достъп до документи: 01.08.2014 г., 17:30 часа Краен срок за получаване на оферти: 11.08.2014 г., 17:30 часа Отваряне на офертите: 12.08.2014 г., 13:00 часа ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда”

Начална дата: 24.06.14

Крайна дата: 07.08.14

Начало: 24.06. 2014 г. Краен срок за достъп до документи: 28.07.2014 г., 17:30 часа Краен срок за получаване на оферти: 07.08.2014 г., 17:30 часа Отваряне на офертите: 08.08.2014 г., 13:00 часа ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ...
   12345678910 > >>