ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 16.07.13

Крайна дата: 12.08.13

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ПЕКД - 139/12.09.2013 г.  (31.02 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № 143/ 12.08.2013 година до всички потенциални участници (1.15 MB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (149.61 KB)

РАЗДЕЛИ I-II. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

pdf.gifРешение № ОП-011/16.07.2013г. (103.35 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-012/16.07.2013г. (557.36 KB)

РАЗДЕЛИ III-V. ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА; ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ; УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifРаздели № 3-5 (Описание на обхвата на поръчката; Техническа спецификация; Указания към участниците за подготовка на офертите) (416.97 KB)

РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

doc.gifПриложение № 1 (200 KB)

doc.gifПриложение № 2 (226.5 KB)

doc.gifПриложение № 3 (189 KB)

doc.gifПриложение № 4 (200.5 KB)

doc.gifПриложение № 5 (202.5 KB)

doc.gifПриложение № 6 (200.5 KB)

doc.gifПриложение № 7 (198.5 KB)

doc.gifПриложение № 8 (201.5 KB)

doc.gifПриложение № 9 (190.5 KB)

doc.gifПриложение № 10 (190 KB)

doc.gifПриложение № 11 (195 KB)

doc.gifПриложение № 12 (199 KB)

doc.gifПриложение № 13 (195.5 KB)

doc.gifПриложение № 14 (198 KB)

doc.gifПриложение № 15 (191 KB)

doc.gifПриложение № 16 (197.5 KB)

doc.gifПриложение № 17 (189 KB)

doc.gifПриложение № 18 (197 KB)

doc.gifПриложение № 19 (195.5 KB)

doc.gifПриложение № 20 (72 KB)

doc.gifПриложение № 21 (258 KB)