Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции "Инспекция по труда", съгласно спецификация към решението • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции "Инспекция по труда", съгласно спецификация към решението

27.11.13 | Архив до м.юни 2014 г.