ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР*), с 14 обособени позиции” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР*), с 14 обособени позиции”

Начална дата: 07.05.12

Крайна дата: 18.06.12

Информация на страницата на АОП.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР*), с 14 обособени позиции”