ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ”

Начална дата: 03.02.12

Въпроси и отговори

pdf.gifСъобщение № 030/03.02.2012г. (26.5 KB) относно мястото, датата и часа за отваряне на ценовите оферти

pdf.gifРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ(128.19 KB) „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ”

pdf.gifОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: (395.5 KB) „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ”