ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”;Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа* с 30 обособени позиции” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”;Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа* с 30 обособени позиции”

Начална дата: 24.02.12

Въпроси и отговори

Документация

 pdf.gifРЕШЕНИЕ № ОП-0015/24.02.2012Г. (101.36 KB) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа* с 30 обособени позиции”

 pdf.gifОБЯВЛЕНИЕ № ОП-0016/24.02.2012Г.  (1.45 MB) ЗА ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа* с 30 обособени позиции”