ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА, ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ „ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА, ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ „ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА”

Начална дата: 19.03.12

Въпроси и отговори

Документация

pdf.gifСъобщение № 0104-5740/19.03.2012г.(25.57 KB) относно мястото, датата и часа на отваряне на ценовите оферти

pdf.gifРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: (89.78 KB) „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА, ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ „ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА”

pdf.gifОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: (378.58 KB) ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА, ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ „ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА”