Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Начална дата: 24.11.11

Въпроси и отговори

doc.gifСъобщение до всички участници (36.5 KB) относно промяна в датата за отваряне на ценовите оферти

 doc.gifСъобщение № 058/24.11.2011  (52.5 KB) до всички участници за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

pdf.gifРешение № РОП-012/29.09.2011г.  (94.03 KB) на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

pdf.gifОбявление № ООП-008/29.09.2011г. (306.01 KB) на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

pdf.gifДокументация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: (402.36 KB) "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"