Експлоатацията на деца във веригата за доставки е фокусът на Световния ден срещу детския труд • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър > Съобщения

Kалендар

февруари 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Експлоатацията на деца във веригата за доставки е фокусът на Световния ден срещу детския труд

11.06.16 | Съобщения

168 млн. деца по света работят, вместо да учат, отбелязват от Международната организация на труда

“Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички” е мотото на Световния ден срещу детския труд през 2016 г. През 2002 г. Международната организация на труда обявява 12 юни за ден, в който вниманието на световната общественост се насочва върху глобални действия за премахването на детския труд. През т.г. фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия - част от т.нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя, благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи.

В символ на кампанията срещу детския труд през 2016 г. се превърна историята на 16-годишната индийка Лека, която е принудена да работи до пълно изтощение по 16 часа на ден в текстилна фабрика, произвеждаща продукция за световноизвестни марки. Дори след като попада в болница, баща й я убеждава да се върне на работа, за което Лека заплаща с живота си. Според доклад на МОТ много често причината за появата на детския труд е семейството. Децата са принудени от родителите си да работят заради бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните.

„Във веригата за доставки детският труд може да се използва в малки работилници или в частни домове и това го прави труден за откриване и контрол. Елиминирането на проблема засяга всички и изисква признаването му от правителства, организации на работниците и на работодателите“, отбелязват от Международната организация на труда.  Целта на организацията е до 2025 г. да се заличат всички форми на детския труд. Основните двигатели за справянето с проблема са социалният диалог и тясното сътрудничество между институциите, смятат от МОТ.

По данни на организацията около 168 млн. деца в момента полагат труд вместо да учат. Част от тях участват и в снабдителни вериги, разпространени в селското стопанство и рибарство, производството, услугите и строителство. Стандартите на МОТ по отношение на детския труд са разписани в Конвенция 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд и Конвенция 138 относно минималната възраст за приемане на работа. България е страна и по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното или социалното му развитие.

Страната ни е една от тези, в които детският труд е добре защитен и най-тежките му форми са ликвидирани. При всяка проверка на контролните органи на ИА ГИТ се следи и за законосъобразното наемане на непълнолетни лица. Според Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа у нас е 16 години. Възрастта е съобразена с установената в Конституцията на Р България възраст за задължително образование, с което е изпълнена разпоредбата на Конвенция 138. Конвенцията задължава държавите, които са я ратифицирали, да определят минимална възраст за приемане на работа, която да не бъде по-малка от задължителната за образование и във всички случаи да не е под 15 г. По изключение у нас могат да се наемат и лица, ненавършили 16 години. В тези случаи най-често става въпрос за деца с изявени дарби за участие в кинопродукции, театрални и музикални състави.

Създадени са и специални закрили при работа на непълнолетни лица. Преди да ги наемат, работодателите са длъжни да поискат разрешение от Инспекцията по труда. За непълнолетните е предвиден 7-часов работен ден. Те нямат право да работят извънредно и да полагат нощен труд, т.е. между 20 ч. и 6 ч. за лицата, ненавършили 16 г., и между 22 ч. и 6 ч. за лицата, ненавършили 18 г. Платеният годишен отпуск за тях е 26 дни вместо 20 дни. Работодатели, наели без разрешение от Инспекцията по труда лице под 18 години, подлежат на наказателна отговорност.

През 2015 г. от Инспекцията по труда са поискани 2709 разрешения за наемане на лица под 18 г., като 118 от тях са били за лица, ненавършили 16 г. Дадени са 2605 разрешения, от които 92 за лица, ненавършили 16 г. Поисканите през 2014 г.  разрешения са били общо 2079, от които  121 броя са били за наемане на лица под 16 г. Дадени са общо 2005 разрешения, 108 бр. от които са били за наемане на лица, ненавършили 16 години.

През т.г. до момента има сериозен ръст на поисканите разрешения, което може да се обясни с очаквания силен сезон в туризма, а оттам и в един от най-атрактивните сектори за наемането на непълнолетни лица - ресторантьорството и хотелиерството, както и с липсата на квалифицирани кадри. Другият сектор, който има интерес към наемането на лица под 18 г., е търговията. Бум на назначаване на непълнолетни обикновено се отчита и при раздвижване на пазара на труда и спад на безработицата.

От началото на годината до 31 май са поискани 600 разрешения за наемане на лица, ненавършили 18 г., дадени са 506 разрешения, като някои от исканията са в процес на разглеждане. Отказите са 14 броя. За сравнение за същия период през 2015 г. исканията са били 185, дадените разрешения - 170, а отказите - 4.

При лицата, ненавършили 16 г., са поискани 15 бр. разрешения за първите 5 месеца, дадени са 11 бр., отказите са два. При тях, спрямо същия период през 2015 г., е отчетено намаление. Тогава исканията са били 31 броя и за всички е дадено разрешение.

ПРОЦЕДУРА

Цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Административни услуги“, подрубрика „Разрешителни режими“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313. Искането и придружаващите го документи се подават от работодателите в Дирекция „Инспекция по труда” за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице. Целта на процедурата е контролните органи да получат информация къде ще полагат труд непълнолетните и в каква работна среда, както и да се извърши проверка на място, за да се установи дали декларираните от работодателя условия на труд отговарят на действителните. Документите могат да се подават както на хартиен носител, така и по електронен път. Процедурата по подаването на документите за разрешение и неговото получаване не е обвързана със заплащане на такса.