Работа на български граждани в чужбина • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Работа на български граждани в чужбина

Работа на български граждани в чужбина

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолството на Република България във ФРГ

Уважаеми сънародници, След изтичане срока на действие на преходните разпоредби, от 01.01.2014 г. настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми във Федерална република Германия....

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия

Уважаеми сънародници, След изтичане на срока за действие на преходните разпоредби от Договора за присъединяване на Република България към ЕС на 31.12.2013, настъпват значителни промени в статута на българските граждани в Австрия – те...

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция Информационна брошура (494.56...

Как да работим законно в Нидерландия

Какво е нужно да направим за да работим законно в Нидерландия Как да работим законно в Нидерландия(367.47 KB) Още полезна...