Актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години, съгласно чл. 74 oт ЗТМТМ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Работа на чужденци на територията на България

Актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години, съгласно чл. 74 oт ЗТМТМ

14.08.19 | Работа на чужденци на територията на България

Име на нарушител ЕИК
1 "ИВ-МИ-ДАР-75" ООД 200363669
2 "РД Трейдинг" ЕООД 203312530
3 "Рай 14" ЕООД 203883290
4 "Експлозия 1974" ЕООД 201229064
5 "Макси Тур Варна" ООД 200614153
6 "Фриго Компани" ЕООД 130572595
7 "Логисер" ЕООД 202884432
8 "Тай СПА" ЕООД 203233652