Формуляри • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Формуляри

Формуляри

Документи за образуване на административно производство по чл. 27-29 от Административнопроцесуалния кодекс (жалба)

doc.gifСигнал за нарушаване на трудовото законодателство (37 KB)

Документи за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (190 KB)

Документи за издаване на  предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила

doc.gifИскане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда (174.5 KB)

Документи за издаване на нова трудова книжка

doc.gifЗаявление-декларация за издаване на нова трудова книжка (176 KB)

doc.gifПриложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (45.5 KB)

Документи за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

doc.gifИскане за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка (173 KB)

doc.gifПриложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС (52 KB)

Документи за издаване на разрешения свързани с работа с взривни материали

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (174 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (174.5 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (173.5 KB) 

 doc.gif Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (174.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (175 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (171 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос (171 KB)  

Други

doc.gifИскане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от КТ (201 KB) 

doc.gifИскане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (174 KB)

doc.gifПротокол за устно заявяване на административна услуга (205.5 KB)

doc.gifИскане (заявление) по чл.58 от ЗОП (32.5 KB)

doc.gifИскане (заявление) по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 12 от 25 юли 2016 г.

doc.gifИскане (заявление) за удостоверяване липса/наличие на НП/ПАМ/съдебно решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ

doc.gifФормуляр за отчитане на извънреден труд

doc.gifNotification_for_actual_commencement_of_work_of_a_third_country_citizen.doc 

Образец на трудов договор по чл. 114а от КТ

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ (ЗТМТМ)

doc.gifУведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Документи за достъп до електронни услуги на ИА ГИТ

doc.gifЗаявление за регистрация за ползване на електронни услуги (25.5 KB) 

(205.5 KB)