Формуляри • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Формуляри

Формуляри

Документи за образуване на административно производсто по чл. 27-29 от Административнопроцесуалния кодекс (жалба)

doc.gifИскане за образуване на административно производство по чл. 27-29 от Административнопроцесуалния кодекс (30.5 KB)

Документи за издаване на разрешение за приемане на работа на лица ненавършили 18 години

doc.gifИскане за издаване на разрешение за приемане на работа на лица ненавършили 16 години (38.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години (38.5 KB)

Документи за издаване на  предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила

doc.gifИскане за издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (чл.333 от КТ) (28 KB)

Документи за издаване на нова трудова книжка

doc.gif Молба-Декларация за издаване на нова трудова книжка (28.5 KB)

doc.gifПриложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (45.5 KB)

Документи за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

doc.gifЗаявление за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна (164 KB)

doc.gifПриложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС (52 KB)

Документи за издаване на разрешения свързани с работа с взривни материали

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос (43.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (43.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (45.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право на организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали на основание член 2 (1) от Приложение 1 от Правелника за безопасността на труда при взривните работи (52.5 KB)

doc.gifЗаявление за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи на основание чл. 13г, ал. 2 във връзка 13в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (209.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи по реда на чл.11 от Правилника по безопасността на труда при взривни работи (43.5 KB)

doc.gifЗаявление за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи на основание чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (210.5 KB)

Други

doc.gifУведомление по чл.15, ал.3 от ЗЗБУТ (39.5 KB)

doc.gifЗаявление по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда за прекратяване по служебен път на трудов договор (57.5 KB)

doc.gifИскане на основание чл. 62, ал. 4 от КТ