е-Услуги • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги

е-Услуги

Уважаеми граждани,

Чрез електронната страница на Агенцията може да се подават заявления и документи по следните електронни административни услуги:

 1. Вписване в публичен регистър на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 2. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);
 3. Издаване на  разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ
 4. Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).

Достъпът до електронните административни услуги се осъществява чрез портала за електронни услуги на адрес:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java, който можете да свалите от тук.

Също така, чрез портала за електронни услуги:

https://public.gli.government.bg/git_public , секция "Електронни услуги"  вече можете по електронен път да се възползвате от:

 1. Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател.
 2. Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела.
 3. Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването.
 4. Преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.
 6. Подаване на информация за броя работници и служители полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Само за услугите в секция "Електронни услуги" е необходимо да си направите потребителска регистрация в съответната регионална дирекция.

Заявление за регистрация може да изтеглите от секцията "Формуляри" или от тук. Ако притежавате електронен подпис имате възможност да подпишете заявлението с него и да го изпратите по електронна поща на адреса на Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на регистрация на фирмата.

30.01.17

Ръководство при работа със софтуер за регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

ПОРТАЛ ЗА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А ОТ КТ: HTTPS://EDNODNEVNI.GLI.GOVERNMENT.BG/IPSTS/ КОНТАКТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ : 02 8101 724, 02 8101 708 Ръководство на потребителя.pdf (2.34 MB) При липса на потребителско име и парола за вход те могат да...