е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ) • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ)

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Специализиран софтуер - Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Специализираният софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ можете да изтеглете от следната връзка: ИЗТЕГЛЯНЕ на софтуера за попълване на декларацията(уведомлението) по чл. 15 от ЗЗБУТ (При инсталиране на нова версия на софтуера на...

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ чрез Интернет

След попълване на Декларацията (уведомлението) със специализирания софтуер и генерирането на съответния XML файл, декларацията (уведомлението) може да бъде подадена чрез Интернет от следния адрес: Подаване на Декларацията (уведомлението) по чл. 15...

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - Помощ

1. Нормативна уредба 2. Указания на Министъра на труда и социалната политика 3. Технически указания за подаване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 4. Инструкция за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 5. Декларация по чл. 15 от...

Контакти

Информация за контакти с представители на ИА ГИТ относно попълването и подаването на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ