Достъп до обществена информация • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Как да получите достъп до информация

Кой има право на достъп до информация? Каква информация може за искате по ЗДОИ? Къде в ИА ГИТ може да поискате достъп до информация?

Отчети за работата по ЗДОИ