Необходимо ли е едноличен търговец без служители на трудов договор да сключва договор със служба по трудова медицина? • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Често задавани въпроси

Необходимо ли е едноличен търговец без служители на трудов договор да сключва договор със служба по трудова медицина?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

Задължение на работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирани служби по трудова медицина. Няма критерии за минимален брой заети работни места. Задължението съществува само в случай, че работодателят има нает персонал.

Справка: чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.