Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Право на отговор

17.07.14 | Пресцентър

На 15 юли 2014 г. във в. „Марица” е публикувана статия  със заглавие „От форума на marica.bg: И други се облажили около Надежда Минчева”, в която се внушава, че служители на Дирекция „Инспекция по труда” в Пловдив са прикривали нарушения на фирмата „Надежда 2000” срещу получаване на облаги и заради приятелски връзки. 

Внушенията в публикацията за нерегламентирани контакти на служителите на Инспекцията по труда са на базата на анонимни твърдения от форума на изданието, които обаче са обобщени с редакционно заглавие, носещо негативното внушение. Главна инспекция по труда изразява категоричното си несъгласие да се осигурява публичност на подобни анонимни твърдения, уронващи престижа на държавна институция и на държавни служители, особено след като засегнатите страни са ги отрекли.

Журналистическата етика предполага  в този случай да се поиска официално становище от Главна инспекция по труда преди публикуването им. Ние никога няма да откажем такова, тъй като и за институцията е важно името й да не бъде свързвано с участието в корупционни практики. Заради това са създадени и съответните вътрешни правила за изясняване истинността на подобни сигнали.

Уверяваме ви, че Главна инспекция по труда прави вътрешна проверка при всеки подобен случай, каквато се извърши и веднага след публикацията във  в. „Марица”. При нея по безспорен начин се установи неоснователността на всички обвинения срещу служителите на Дирекция „Инспекция по труда” – Пловдив.

Подобни обвинения за съжаление демотивират засегнатите служители и рефлектират върху ефективността на контрола на трудовото законодателство, което не е от полза нито за работниците и служителите, нито за коректните работодатели. Затова при недоказани обвинения Главна инспекция по труда ще използва всички законови начини да защити авторитета на служителите си и на самата институция.

Въпреки създалата се неприятна ситуация, предизвикана от публикацията, Главна инспекция по труда се надява да продължи добрите си взаимоотношения с медията. А случаят да бъде повод те да станат по-коректни.

Източник:Главна инспекция по труда