Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

След смъртен случай в птицеферма ГИТ проверява масово използване на труд без подписани с работещите трудови договори

15.08.14 | Пресцентър

След трудова злополука, завършила със смърт, Главна инспекция по труда проверява птицеферма в с. Вирове, общ. Монтана, за масово полагане на труд от работници без подписан писмен трудов договор. На 14 август 2014 г. жена на 43 г. е поразена от токов удар, докато почиства с водоструйка птицеферма „Гала Вирове” с. Вирове , община Монтана. Обектът е собственост на "Гала Чикън Фарм" ЕООД. Сигналът за инцидента е подаден в Инспекцията по труда около 13.45 ч. от дежурен полицай.

Инспектори по труда от Д ИТ Монтана пристигат на мястото на злополуката заедно с екип на полицията. При проверката е установено, че с пострадалата жена, както и със съпруга й, който също е работил на обекта, няма сключени писмени трудови договори. На място са присъствали още лица, за които се предполага, че преди инцидента също са работили в птицефермата без договори. Предстои чрез събиране на свидетелски показания и други доказателства да се установи има ли други лица, полагали нерегламентиран труд на обекта, и колко. При полагане на труд без писмен трудов договор работещите нямат никакви трудови и социални права, поради което нарушението се приема за едно от най-тежките и при установяването му задължително се налага финансова санкция. Тя е между от 1500 лв. до 15 000 лв. за всеки отделен случаите.

Водоструйката, довела до инцидента, е иззета от органите на полицията, след като от неин експерт е установено, че защитният проводник в щепсела на машината не е бил присъединен към защитната клема. Това дава основание да се предполага, че поради повреда на изолацията и липса на защита срещу  индиректен допир (прекъснат защитен проводник) на водоструйката, корпусът е попаднал под напрежение, което е предизвикало токовия удар.

Фирмата "Гала Чикън Фарм" ЕООД проверявана през ноември 2013 г. При проверката тогава е установено, че в оценката на риска, разработена за предприятието, не е включен рискът за работещите от експозиция с биологични агенти и работодателят не е планирал подходящи мерки за елиминиране или ограничаване на риска от заразяване със салмонела ентеритидис. Работодателят не е осигурил и периодично медицинско наблюдение на работещите. За констатираните нарушения са приложени принудителни административни мерки. 

Източник:Главна инспекция по труда