Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Поздравление до работещите в ИА ГИТ

03.11.14 | Пресцентър

ДО

КОЛЕКТИВА

НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”


СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 3 ноември по традиция посрещаме нашия професионален празник – Деня на инспекцията по труда. Деня на хората, чиято мисия е да упражняват ефективен контрол върху условията на труд у нас, за да могат нашите сънародници да работят на все по-здравословни и безопасни работни места.

Благодаря сърдечно за отдадеността, с която изпълнявате своята мисия. За готовността да гарантирате правата на работниците и служителите, въпреки пречките, с които неминуемо се сблъсква всеки от вас по време на своята контролна дейност. За подкрепата, която оказвате с експертния си капацитет на българските работодатели, за да прилагат по най-правилния и ефективен начин трудовото законодателство.

На вас и вашите семейства желая здраве и успех във всяко начинание – професионално и лично. Нека още дълго заедно да постигаме своите малки и големи победи за подобряване условията на труд на българските работници.

Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Главна инспекция по труда”