Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Приветствие до служителите на ИА ГИТ от изпълнителния директор Румяна Михайлова

03.11.17 | Пресцентър

ДО

КОЛЕКТИВА

НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

 

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 03.11.2017 г. ние отбелязваме 110 години от създаването на нашата институция, а от 1998 г. този ден официално е и нашият празник!

Професионалните празници обикновено са време за равносметка. Смятам, че с немалка част от нашата дейност ние можем да се гордеем.  Вярвам, че благодарение на Инспекцията по труда и в частност на Вашия професионализъм и всеотдайност, българските работници и служители днес наистина се трудят на все по-безопасни и здравословни работни места. Вярвам, че благодарение на отстранените след нашата намеса нарушения през годините са предотвратени хиляди инциденти и хиляди работещи са успели да се приберат живи и здрави у дома. Вярвам също, че заради служители като Вас вече повече от век Инспекцията по труда успява да постига основната си цел  – да контролира прилагането на трудовото законодателство по начин, който да гарантира, че работниците в България се трудят при достойни условия на труд, при по-информирани работодатели и съответно по-мотивирани да инвестират в своя най-ценен капитал – хората.

Знам, че винаги може повече. Вярвам, че в бъдеще ще имаме още повече поводи да се гордеем, че сме част от една от най-старите институции у нас. Бъдете здрави, радвайте се на много лични и професионални успехи, имайте повече поводи да бъдете удовлетворени от своята работа и достатъчно време за най-близките!

Честит празник!

Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА

Изпълнителен директор

03.11.2017 г.