Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Експерти от Инспекцията по труда ще информират български работници във Франция за правата им

19.09.19 | Пресцентър

Експерти от ИА „Главна инспекция по труда“ ще участват в информационни срещи, организирани за български работници в два френски града - Chinon и Soings-en-Sologne, които ще се проведат на 24.09. и 25.09. 2019 г. В тях ще участват и представители на Френската инспекция по труда, както и на социалните партньори в лицето на синдикални организации от Франция и България. От българска страна в екипите са включени представители на КТ Подкрепа – Федерация земеделие и селско стопанство.

Информационните срещи се организират в резултат от сътрудничеството между Френската и Българската инспекции по труда и се финансират със средства по проект EURODETACHMENT 2018 – 2020 “Командироване на работници: засилване на трансграничното сътрудничество“.

Повече информация можете да откриете в поканата  pdf.gifFranci___pokana_informaci__.pdf (251.21 KB)

Източник: Главна инспекция по труда