Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол"

29.08.16 | Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол"

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол" е изготвена от външен експерт - Маргарита Илиева Колева.

unknown.gifTehniceska_specifikaci___Koleva.docx (153.2 KB)