Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП за 2017 г. / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement for 2017

unknown.gifМинимални ставки - списък/ Minimum wages - list