Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

2012

Резултати от контролната дейност през:

pdf.gifЯнуари 2012 г. 

pdf.gifФевруари 2012 г. 

pdf.gifМарт 2012 г.

pdf.gifI-во тримесечие на 2012 г.

pdf.gifАприл 2012 г.

pdf.gifМай 2012 г.

pdf.gifЮни 2012 г.

pdf.gifII-ро тримесечие на 2012 г.

pdf.gifI-во полугодие на 2012 г.

pdf.gifЮли 2012 г.

pdf.gifАвгуст 2012 г.