Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 03.09.13

Крайна дата: 14.10.13

pdf.gifСъобщение № ПКТ-122/11.12.2013 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на финансовите оферти (31.71 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПКТ-070/17.09.2013г. до всички потенциални участници (73.97 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-073/23.09.2013г. до всички потенциални участници (59.75 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-077/24.09.2013г. до всички потенциални участници (37.66 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-082/02.10.2013г. до всички потенциални участници (43.97 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-085/04.10.2013г. до всички потенциални участници (40.11 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-087/04.10.2013г. до всички потенциални участници (35.82 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-089/04.10.2013г. до всички потенциални участници (37.26 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (138.52 KB)

pdf.gifРешение № ОП-015/03.09.2013г. (99.46 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-016/03.09.2013 (480.05 KB)

pdf.gifРаздели III-VI (469.38 KB)