Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа със 7 обособени позиции”

Начална дата: 08.11.12

Крайна дата: 07.01.13

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

unknown.gifРешение № ОП-0001/03.02.3012г. за прекратяване на обществена поръчка (240.16 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

unknown.gifОтговор № УТ-0373/29.11.2012г. до всички потенциални участници (121.28 KB)

pdf.gifОтговор № УТ-0394/12.12.2012г. до всички потенциални участници (223.8 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0397/12.12.2012г. зо всички потенциални участници (204.26 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

unknown.gifРешение № ОП-0159/08.11.2012г. (262.49 KB)

unknown.gifОбявление № ОП-0160/08.11.2012г. (1.61 MB)

unknown.gifРешение № РОП-020/21.11.2012г. за промяна (206.71 KB)