Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

“Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции "Инспекция по труда", съгласно спецификация към решението.”

Начална дата: 04.12.12

unknown.gifРешение № РОП-021/03.12.2012г. (233.4 KB)