Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Информационни кампании

18.06.12 | Информационни кампании

Психосоциални фактори на работната среда

Кампания "Безопасна поддръжка"

 Европейска кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества

pdf.gifЕвропейска кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества (782.44 KB)

Проект "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Олекотете товара