Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Чуйте правата и задълженията си като работодатели и работещи!

27.06.18 | Актуално

Работещи и работодатели, чуйте своите права и задължения, свързани с разпоредбите на трудовото законодателство!

mp3.gifDarik_radio_GIT_20170829_1.mp3 (939.9 KB)

mp3.gifDarik_radio_GIT_20170829_2.mp3 (1.27 MB)

mp3.gifDarik_radio_GIT_20170829_3.mp3 (1.12 MB)

Източник: Главна инспекция по труда