Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Инструкции при работа със софтуер за регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

30.01.17 | е-Услуги


Портал за договори по чл. 114а от КТ:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/


Контакти за технически въпроси :

02 8101 724,

02 8101 708,

02 8101 721

 

Ръководство за потребителя :pdf.gifТУК

При липса на потребителско име и парола за вход те могат да бъдат изискани от съответната по адрес на регистрация дирекция "Инспекция по труда" на място или чрез подписан с квалифициран електронен подпис е-мейл. При заявяване на място се изисква предоставяне на регистрационна карта. При заявяване чрез е-мейл се изисква собственикът на електронния подпис да е земеделския стопанин или негов упълномощен представител.