Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Отчети за работата по ЗДОИ

26.07.12 | Достъп до обществена информация

pdf.gifОтчет по ЗДОИ 2019.pdf

pdf.gifОтчет по ЗДОИ 2018.pdf

pdf.gifОтчет по ЗДОИ 2017.pdf

pdf.gifОтчет по ЗДОИ 2016.pdf

pdf.gifОтчет по ЗДОИ 2015.pdf