Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Резултати от проведени конкурси

Резултат от проведен конкурс за длъжността:

Инспектор - 2 щатни бройки в отдел "Условия на труд", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Старши инспектор в Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище Плевен

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване “, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Бургас

Инспектор – 2 щатни бройки в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция  “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София 

Старши инспектор - в отдел " Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция " Инспекция по труда" със седалище София