Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:
Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Велико Търново

Приключил на 15.01.2018г. с назначаването на:

Николай Стефанов Николов

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Видин

Приключил на 29.12.2017г. с назначаването на:

Виктор Пламенов Цолов

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Пловдив

Приключил на 05.12.2017г. с назначаване на:

Славка Георгиева Пеева

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пазарджик

Приключил на 01.12.2017г. с назначаване на:

Радослав Илиев Марков

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 13.11.2017г. с назначаване на:

Райна Тодорова Янкова

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 01.11.2017г. с назначаване на:

Димитър Стоянов Гушков

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол

Приключил на 02.10.2017г. с назначаване на:

Надежда Димчева Христова

Старши инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Стара Загора

Приключил на 02.10.2017г. с назначаване на:

Димитър Иванов Бояджиев

Началник на отдел „Информационни технологии” в Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии”

Приключил на 25.09.2017г. с назначаване на:

Ивайло Николаев Жеков

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

Приключил на 22.08.2017г. с назначаване на:

Димо Георгиев Иванов

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Хасково

Приключил на 21.08.2017г. с назначаване на:

Танита Чанкова Колева

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Надежда Стефанова Симеонова

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Ангел Недялков Петков

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен

Приключил на 10.08.2017г. с назначаване на:

Георги Петров Петров

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ловеч

Приключил на 07.08.2017г. с назначаване на:

Веселина Пенкова Цанова

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен

Приключил на 06.07.2017г. с назначаване на:

Наталия Атанасова Содаджиева

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Благоевград

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Йорданка Величкова Стоименова

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Бургас

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Диляна Иванова Илиева

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

Миглена Кирилова Трифонова

Инспектор в отдел „Условия на труд” към Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

(две щатни бройки)

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

1. Елина Бойчева Борисова

2. Юри Спасов Доцин

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пловдив

(три щатни бройки)

Приключил на 22.05.2017г. с назначаване на:

1. Добромир Иванов Иванов

2. Недялка Тодорова Чорбова

3. Тодор Делчев Буюклиев

Юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Васил Емилов Смилов

Старши юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Вера Сашкова Плачкова-Стоева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Евгени Илчев Груев

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 05.04.2017г. с назначаване на:

Иван Стефанов Чувитев

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 27.03.2017г. с назначаване на:

Рангелена Валентинова Миленкова

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 10.03.2017г. с назначаване на:

Александър Лъчезаров Деков

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(три щатни бройки)

Приключил на 01.02.2017г. с назначаване на:

1. Емил Даниелов Начев

2. Добра Георгиева Иванова

3. Полина Миткова Митева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 05.01.2017г. с назначаване на:

Светла Минчева Иванова