Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Образци на документи за кандидатстване

doc.gifЗаявление за участие в конкурс (62 KB)

doc.gifДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (28.5 KB)