Начало / Административно обслужване / Процедури

Процедури

Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 9 от Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Пълният текст

Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 14 от Приложение №2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Пълният текст

Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Пълният текст

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Пълният текст

Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Пълният текст

Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 11 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Пълният текст

Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи

Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Пълният текст

Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

Правно основание -  чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на трудачл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила.

Пълният текст
   12 > >>