Начало / Дейност на Агенцията / Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С Решение от 14.10.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 14.10.2019 г., е обявено в несъстоятелност „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, ЕИК 131366464....
Пълният текст