Начало / Дейност на Агенцията / Проекти / Проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Информация за текущо изпълнение на Проект "Превенция за безопасност и здраве при работа"

19 октомври 2012

Изпълнението на дейностите по проекта е както следва: Дейност 1.1.Проведено е Национално изследване на условията на труд в България. Дейност 1.2. Изготвен е Доклад за състоянието на условията...
Пълният текст

Обща информация за проекта

Повече информация за проекта може да намерите на сайта на проекта на Интернет адрес projects.gli.government.bg