Начало / Дейност на Агенцията / Проекти / Проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Заключителна пресконференция по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнетилна агенция "Главна инспекция по труда"

21 октомври 2015

В изпълнение на дейност 4 - „Информиране и публичност”, по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна...
Пълният текст

Съобщение

3 април 2013

В изпълнение на поддейност 3.1 от проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" е проведена открита...
Пълният текст

Изпълнение на поддейност 2.1 "Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност"

27 декември 2012

В изпълнение на дейност 2 по проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в Агенцията е внедрена система...
Пълният текст

Съобщение

Изпълнение на поддейност 2.1 "Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност"

Пълният текст

Съобщение

Пресконференция за обявяване стартирането на проекта

Пълният текст