Начало / За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Трудови правоотношения

Трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си...

Трудови правоотношения

Трудов договор по чл. 114а от КТ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ ДИРЕКЦИИТЕ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ Правна...

Трудови правоотношения

Работно време

Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време...

Задължения за квоти по ЗХУ

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на вътрешни правила

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни...

Задължения за квоти по ЗХУ

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначавне на хора с тайни увреждания

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначавне на хора с тайни увреждания (1.51...

13.06.19 | Работа на български граждани в чужбина

Промени в изискванията за достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария за български граждани след 01.06.2019 г.

След 01.06.2019 г. режимът на достъп до пазара на труда на българските граждани в Швейцария е изменен съгласно решение на Федералния съвет на К Швейцария от 15.05.2019 г. Българските граждани, желаещи да работят в К Швейцария, няма да се...

10.06.19 | Често задавани въпроси

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината) Работните часове през 2019 г. са 1992 (249 работни дни умножени по 8 часа) От тях следва да...

27.06.18 | Актуално

Чуйте правата и задълженията си като работодатели и работещи!

Работещи и работодатели, чуйте своите права и задължения, свързани с разпоредбите на трудовото законодателство! Darik_radio_GIT_20170829_1.mp3 (939.9 KB) Darik_radio_GIT_20170829_2.mp3 (1.27 MB) Darik_radio_GIT_20170829_3.mp3 (1.12...
   1234567891011 > >>