Начало / Законодателство / Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на ИА „Главна инспекция по труда”

6 декември 2013

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (158.79 KB) Доклад от министъра на труда и...
Пълният текст