Начало / За нас / Структура на ИА ГИТ / Дирекции "Инспекции по труда"

Дирекция "Инспекция по труда - Враца"

Адрес: 3000, гр. Враца, ул."Стоян Заимов" №2

телефони: (092) 66 38 47

e-mail: ditVratsa@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Видин

Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6

телефони: (094) 60 13 03

факс: (094) 60 13 04

e-mail: ditVidin@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:30 ч. - 17:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана"

Адрес: 3400, гр.Монтана, пл."Жеравица" № 5, ет. 3

телефони: (096) 30 06 75 

факс: (096) 30 06 75

e-mail: ditMontana@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Директор - Четвъртък 14:00 ч. - 17:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Плевен"

Адрес: 5800, гр.Плевен, ул."Александър Стамболийски" №1

телефони: (064) 80 03 69

e-mail: ditPleven@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"

Адрес: 5000, гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" №2А

телефони: (062) 62 24 38

факс: (062) 62 24 38

e-mail: ditVelikoTarnovo@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

15:00 ч. - 17:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Русе"

Адрес: 7000, гр.Русе, ул."Александровска" №53

телефони: (082) 82 70 40

факс: (082) 82 70 40

e-mail: ditRuse@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

15:30 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Разград

Адрес: 7200, гр.Разград, бул."България" №15

телефони: (084) 66 12 59; 66 27 41

e-mail: ditRazgrad@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Силистра

Адрес: 7500, гр.Силистра, ул."Добруджа" №1

телефони: (086) 82 17 76

факс: (086) 82 15 63

e-mail: ditSilistra@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич"

Адрес: 9300, гр.Добрич, ул."Независимост" №7, ет.5

телефони: (058) 60 05 89

e-mail: ditDobrich@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна

Адрес: 9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А

телефони: (052) 61 29 46; 61 29 41

факс: (052) 61 29 41; 600 555

e-mail: ditVarna@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Петък 09:00 ч. - 12:00 ч.

Директор - Четвъртък 10:00 ч. - 12:00 ч.

 

Дирекция "Инспекция по труда - Шумен"

Адрес: 9700, гр.Шумен, бул."Славянски" №30

телефони: (054) 83 02 31; 83 03 05

e-mail: ditShumen@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"

Адрес: 7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1

телефони: (0601) 6 22 51

факс: (0601) 6 22 51

e-mail: ditTargovishte@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

11:00 ч. - 12:00 ч.

Директор - Понеделник 14:00 ч. - 15:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на: Софийска област, райони на Столична община: "Кремиковци", "Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчарево","Люлин" и "Овча купел".

Адрес: 1000, гр.София, бул."Витоша" №6

телефони: (02) 981 79 71

e-mail: ditSofiaOblast@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Перник

Адрес: 2300, гр.Перник, пл."Кракра" №1, Синдикален дом, ет.6

телефони: (076) 60 14 84

факс: (076) 60 14 84

e-mail: ditPernik@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

10:00 ч. - 12:00 ч.

14:00 ч. - 16:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Кюстендил

Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

телефони: (078) 55 20 58

e-mail: ditKustendil@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Пазарджик"

Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15А

телефони: (034) 44 14 91

e-mail: ditPazardzhik@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Смолян

Адрес: 4700, гр.Смолян, бул."България" №58

телефони: (0301) 6 37 39; 6 33 42

e-mail: ditSmolyan@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали"

Адрес: 6600, гр.Кърджали, ул."Деспот Слав" №1, ет. 4

телефони: (0361) 6 51 40

e-mail: ditKardjali@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"

Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5

деловодство: (032) 62 52 76

телефон за консултации: (032) 63 36 01

e-mail: ditPlovdiv@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" София (за обл. София-град)

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на Столична община: Район "Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев", "Искър", „Красно село", "Красна поляна", "Лозенец", "Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" ,"Средец" ,"Студентски" и "Триадица".

Адрес: 1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20

деловодство: (02) 971 25 38

e-mail:ditSofiaGrad@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Габрово"

Адрес: 5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30

телефони: (066) 80 82 92

факс: (066) 80 82 92

e-mail: ditGabrovo@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 12:30 ч.

13:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Стара Загора"

Адрес: 6000, гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8, ет.3

телефони: (042) 603 253

e-mail:ditStaraZagora@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

10:00 ч. - 12:00 ч.

14:00 ч. - 16:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Ловеч"

Адрес: 5500, гр.Ловеч, бул."България" №10

телефони: (068) 60 15 04

факс: (068) 60 15 04

e-mail: ditLovech@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 12:00 ч.

13:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Сливен"

Адрес: 8800, гр.Сливен, ул."Цар Самуил" №1, ет.3

телефони: (044) 62 29 23

e-mail: ditSliven@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Бургас"

Адрес: 8000, гр.Бургас, ул."Шейново" №24, ет.4

телефони: (056) 84 34 88;

e-mail: ditBurgas@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник: 15:30 ч. - 17:30 ч.

Петък: 15:30 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Адрес: 8600, гр.Ямбол, ул."Търговска" №2

телефони: (046) 66 32 42

e-mail: ditYambol@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Адрес: 6300, гр.Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №2

телефони: (038) 66 48 51

e-mail: ditHaskovo@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 16:00 ч.

Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград"

Адрес: 2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9

телефони: (073) 88 49 42; 88 49 43

e-mail: ditBlagoevgrad@gli.government.bg

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 12:00 ч.

14:00 ч. - 17:30 ч.