Начало / За нас / Структура на ИА ГИТ / Дирекции "Инспекции по труда"

Дирекция "Инспекция по труда - Враца"

Адрес: 3000, гр. Враца, ул."Стоян Заимов" №2

телефони: (092) 66 38 47 ; 66 63 03 ; 66 30 12

факс: (092) 66 38 47

e-mail: oit_vraca@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Видин

Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6

телефони: (094) 60 13 03

факс: (094) 60 13 04

e-mail: oit_vidin@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана"

Адрес: 3400, гр.Монтана, пл."Жеравица" № 5, ет. 3

телефони: (096) 30 06 75 

факс: (096) 30 06 75

e-mail: doitd@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Плевен"

Адрес: 5800, гр.Плевен, ул."Александър Стамболийски" №1

телефони: (064) 80 03 69 ; 80 11 54

факс: (064) 80 03 69

e-mail: oit_pleven@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"

Адрес: 5000, гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" №2А

телефони: (062) 62 24 38 ; 62 02 68

факс: (062) 62 24 38

e-mail: oit_vturnovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Русе"

Адрес: 7000, гр.Русе, ул."Александровска" №53

телефони: (082) 82 70 40

факс: (082) 827040; 821757; 821759

e-mail: oit_ruse@mail.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Разград

Адрес: 7200, гр.Разград, бул."България" №15

телефони: (084) 66 12 59

факс: (084) 62 42 16

e-mail: oit_razgrad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Силистра

Адрес: 7500, гр.Силистра, ул."Добруджа" №1

телефони: (086) 82 15 01; 82 17 76

факс: (086) 82 15 63

e-mail: doitsilistra@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич"

Адрес: 9300, гр.Добрич, ул."Независимост" №7, ет.5

телефони: (058) 60 05 89 ; 60 16 32

факс: (058) 60 05 89

e-mail: doit_dobrich@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна

Адрес: 9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А

телефони: (052) 61 29 46; 61 29 41

факс: (052) 61 29 41; 600 555

e-mail: oit_varna@mbox.contact.bg

 

Дирекция "Инспекция по труда - Шумен"

Адрес: 9700, гр.Шумен, бул."Славянски" №30

телефони: (054) 83 02 29 ; 83 03 05

факс: (054) 83 02 31

e-mail: oit_shumen@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"

Адрес: 7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1

телефони: (0601) 6 22 51

факс: (0601) 6 22 51

e-mail: oit_trg@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на: Софийска област, област Перник, райони на Столична община: "Кремиковци", "Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчерево","Люлин" и "Овча купел".

Адрес: 1000, гр.София, бул."Витоша" №6

телефони: (02) 981 19 17 ; 981 79 71

факс: (02) 981 79 71

e-mail: oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Перник

Адрес: 2300, гр.Перник, пл."Кракра" №1, Синдикален дом, ет.6

телефони: (076) 60 14 84; 60 26 54

факс: (076) 60 14 84

e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Кюстендил

Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

телефони: (078) 55 20 58

факс: (078) 55 20 58

e-mail: oit_kustendil@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пазарджик"

Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15

телефони: (034) 44 14 91 ; 44 14 81

факс: (034) 44 14 91

e-mail: oit_pazardjik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Смолян

Адрес: 4700, гр.Смолян, бул."България" №58

телефони: (0301) 6 37 39

факс: (0301) 6 33 42

e-mail: oit_smolian@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали"

Адрес: 6600, гр.Кърджали, ул."Деспот Слав" №1, ет. 4

телефони: (0361) 6 51 40 ; 6 57 97

факс: (0361) 6 51 40

e-mail: oit_kurdjali@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"

Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5

телефони: (032) 62 52 76

факс: (032) 63 36 01

e-mail: oit_plovdiv@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" София (за обл. София-град)

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на Столична община: Район "Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев", "Искър", „Красно село", "Красна поляна", "Лозенец", "Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" ,"Средец" ,"Студентски" и "Триадица".

Адрес: 1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20

Телефон на приемната на Дирекция "Инспекция по труда" - София град: 971 40 25

деловодство: (02) 971 25 38

e-mail: DOIT-Sofia-grad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Габрово"

Адрес: 5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30

телефони: (066) 80 46 83 ; 80 68 89

факс: (066) 80 46 83

e-mail: oit_gabrovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Стара Загора"

Адрес: 6000, гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8, ет.3

телефони: (042) 25 51 94

факс: (042) 62 50 10

e-mail: oit_szagora@abv.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Ловеч"

Адрес: 5500, гр.Ловеч, бул."България" №10

телефони: (068) 60 15 04

факс: (068) 60 15 04

e-mail: doit_lovech@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Сливен"

Адрес: 8800, гр.Сливен, ул."Цар Самуил" №1, ет.3

телефони: (044) 62 59 27 ; 62 29 23

факс: (044) 62 59 27

e-mail: oit_sliven@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Бургас"

Адрес: 8000, гр.Бургас, ул."Шейново" №24, ет.4

телефони: (056) 84 34 88;

e-mail: doit_burgas@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол

Адрес: 8600, гр.Ямбол, ул."Търговска" №2, п.к.306

телефони: (046) 66 32 42

факс: (046) 66 32 42

e-mail: oit_jambol@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Адрес: 6300, гр.Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №2

телефони: (038) 66 48 51, 66 24 66

факс: (038) 66 48 51

e-mail: doit_haskovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград"

Адрес: 2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9

телефони: (073) 88 49 43 ; 88 49 42

факс: (073) 88 49 42

e-mail: oit_blagoevgrad@mbox.contact.bg