Начало / За работодатели и работещи / Задължения за квоти по ЗХУ

Задължения за квоти по ЗХУ

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначавне на хора с тайни увреждания

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначавне на хора с тайни увреждания (1.51...
Пълният текст

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на вътрешни правила

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата...
Пълният текст