Начало / За работодатели и работещи / Работа на български граждани в чужбина

Работа на български граждани в чужбина

Промени в изискванията за достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария за български граждани след 01.06.2019 г.

13 юни 2019

След 01.06.2019 г. режимът на достъп до пазара на труда на българските граждани в Швейцария е изменен съгласно решение на Федералния съвет на К Швейцария от 15.05.2019 г. Българските...
Пълният текст

Таблица с минималните ставки и условия на труд в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Данните за минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, са налични в...
Пълният текст

Работа като домашни помощници и лични асистенти в Австрия

5 януари 2016

ИА „Главна инспекция по труда” публикува информация и документи за законодателството в Австрия, регламентиращо услугите по домовете: - ЗАКОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ДОМОВЕТЕ Закон за...
Пълният текст

Полезно за търсещи заетост във Великобритания

28 юли 2014

Предвид получавани в ИА ГИТ сигнали от граждани за рискови практики при осигуряването на заетост в чужбина, като сключване на договори за стартиране на дейност като самонаети лица, за работа като...
Пълният текст

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия

Уважаеми сънародници, След изтичане на срока за действие на преходните разпоредби от Договора за присъединяване на Република България към ЕС на 31.12.2013, настъпват значителни промени в...
Пълният текст

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолството на Република България във ФРГ

Уважаеми сънародници, След изтичане срока на действие на преходните разпоредби, от 01.01.2014 г. настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги...
Пълният текст

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция Информационна брошура (494.56...
Пълният текст

Как да работим законно в Нидерландия

Какво е нужно да направим за да работим законно в Нидерландия Как да работим законно в Нидерландия(367.47 KB) Още полезна...
Пълният текст