Начало / За работодатели и работещи / Трудови договори по чл. 114а от КТ

Трудови договори по чл. 114а от КТРед за заверка на трудови договори

 Може да заверите трудови договори:

  по електронен път

√  на място


ЗАВЕРЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Осъществява се чрез Портала за договори на ИА ГИТ:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Ръководство на потребителя

Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната) срещу регистрационна карта и актуална анкетна карта. За допълнителна информация се обърнете към служителите в Дирекцията.

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЯСТО

В Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната), с предоставяне на регистрационна карта, актуална анкетна карта и документ за внесени осигурителни вноски (внасянето на осигурителни вноски се отнасят само за еднодневните договори).

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


Контакти за технически въпроси:

02/8101 724

058/600 632


Дирекции "Инспекция по труда" Електронна поща телефон
● Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград
2700, гр. Благоевград,

пл. "Георги Измирлиев" № 9
ditBlagoevgrad@gli.government.bg телефон
(073) 88 49 43

(073) 88 49 42
● Дирекция "Инспекция по труда" Бургас
8000, гр. Бургас,

ул. "Шейново" № 24, ет. 4
ditBurgas@gli.government.bg телефон
(056) 84 34 88
● Дирекция "Инспекция по труда" Варна
9000, гр. Варна,

ул. "Христо Самсаров" № 2А
ditVarna@gli.government.bg телефон
(052) 61 29 46

(052) 61 29 41
● Дирекция "Инспекция по труда" Велико Търново
5000, гр. В. Търново,

ул. "Христо Ботев" № 2А
ditVelikoTarnovo@gli.government.bg телефон
(062) 62 24 38
● Дирекция "Инспекция по труда" Видин
3700, гр. Видин,

ул. "Дунавска" № 6
ditVidin@gli.government.bg телефон
(094) 60 13 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Враца
3000, гр. Враца,

ул. "Стоян Заимов" № 2
ditVratsa@gli.government.bg телефон
(092) 66 38 47

(092) 66 63 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Габрово
5300, гр. Габрово,

ул. "Брянска" № 30
ditGabrovo@gli.government.bg телефон
(066) 80 82 92
● Дирекция "Инспекция по труда" Добрич
9300, гр. Добрич,

ул. "Независимост" № 7, ет. 5
ditDobrich@gli.government.bg телефон
(058) 60 05 89

(058) 60 06 32
● Дирекция "Инспекция по труда" Кърджали
6600, гр. Кърджали,

ул. "Деспот Слав" № 1, ет. 4
ditKardjali@gli.government.bg телефон
(0361) 6 51 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил
2500, гр. Кюстендил,

ул. "Гладстон" №  35
ditKustendil@gli.government.bg телефон
(078) 55 20 58
● Дирекция "Инспекция по труда" Ловеч
5500, гр. Ловеч,

бул. "България" № 10
ditLovech@gli.government.bg телефон
(068) 60 15 04
● Дирекция "Инспекция по труда" Монтана
3400, гр. Монтана,

пл. "Жеравица" № 5, ет. 3
ditMontana@gli.government.bg телефон
(096) 30 06 75
● Дирекция "Инспекция по труда" Пазарджик
4400, гр. Пазарджик,

ул. "Екзарх Йосиф" № 15
ditPazardzhik@gli.government.bg телефон
(034) 44 14 91
● Дирекция "Инспекция по труда" Перник
2300, гр. Перник,

пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6
ditPernik@gli.government.bg телефон
(076) 60 14 84
● Дирекция "Инспекция по труда" Плевен
5800, гр. Плевен,

ул. "Александър Стамболийски" № 1
ditPleven@gli.government.bg телефон
(064) 80 03 69
● Дирекция "Инспекция по труда" Пловдив
4000, гр. Пловдив,

пл. "Централен" №1, ет. 5
ditPlovdiv@gli.government.bg телефон
(032) 62 52 76

(032) 63 36 01
● Дирекция "Инспекция по труда" Разград
7200, гр. Разград,

бул. "България" № 15
ditRazgrad@gli.government.bg телефон
(084) 66 12 59
● Дирекция "Инспекция по труда" Русе
7000, гр. Русе,

ул. "Александровска" № 53 
ditRuse@gli.government.bg телефон
(082) 82 70 40
факс
(082) 82 70 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Силистра
7500, гр. Силистра,

ул. "Добруджа" № 1

ditSilistra@gli.government.bg телефон
(086) 82 17 76
● Дирекция "Инспекция по труда" Сливен
8800, гр. Сливен,

ул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3
ditSliven@gli.government.bg  телефон
(044) 62 59 27

(044) 62 29 23
● Дирекция "Инспекция по труда" Смолян
4700, гр. Смолян,

бул. "България" № 58
ditSmolyan@gli.government.bg телефон
(0301) 6 37 39
● Дирекция "Инспекция по труда" София
за територията на Столична община, райони: 
"Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев",
"Искър", "Красно село", "Красна поляна", "Лозенец",
"Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне",
"Сердика", "Слатина", "Средец", "Студентски" и
"Триадица".

1040, гр. София,
район "Изгрев", ж.к. "Изток",
 ул. "Лъчезар Станчев" № 20
ditSofiaGrad@gli.government.bg телефон
(02) 971 25 38
 Дирекция "Инспекция по труда
Софийска област" София

за територията на Софийска област, райони
на Столична община: "Кремиковци",
"Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчарево",
"Люлин" и "Овча купел".
1000, гр. София,
бул. "Витоша" № 6
ditSofiaOblast@gli.government.bg телефон
(02) 981 79 71

(02) 981 19 17
● Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора
6000, гр. Стара Загора,

ул. "Стефан Караджа" № 8, ет. 3
oit_szagora@abv.bg телефон
(042) 60 32 53
● Дирекция "Инспекция по труда" Търговище
7700, гр. Търговище,

ул. "Стефан Караджа" № 1
ditTargovishte@gli.government.bg телефон
(0601) 6 22 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Хасково
6300, гр. Хасково,

ул. "Патриарх Евтимий" № 2
ditHaskovo@gli.government.bg телефон
(038) 66 48 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Шумен
9700, гр. Шумен,

бул. "Славянски" № 30
ditShumen@gli.government.bg телефон
(054) 83 03 05
● Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол
8600, гр. Ямбол,

ул. "Търговска" № 2, п.к. 306
ditYambol@gli.government.bg телефон
(046) 66 32 42