Съобщение изх. №21040269/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЧОЧО-КРИС" ЕООД

Съобщение изх. №21040269/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЧОЧО-КРИС" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2107132/23.03.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-21040269.pdf 93.71 KB