Съобщение изх. №210281/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БЕЛВЕС БИЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №210281/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БЕЛВЕС БИЛДИНГ" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2109005/31.03.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-21040281.pdf 94.43 KB